Gesprek Asscher met Albert Heijn over bestrijden arbeidsuitbuiting

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de heer Van der Laan, directeur van Albert Heijn, hebben vandaag met elkaar gesproken naar aanleiding van de persverklaring van de minister eind december, waarin hij zijn zorg uitte over de champignonsector in Nederland.


Minister Asscher sprak woensdagochtend met de heer Van der Laan van Albert Heijn over de champignonsector.

Albert Heijn heeft in het gesprek de minister laten weten dat de Albert Heijn-leveranciers Fair Produce-gecertificeerd zijn. Deze certificering bevestigt dat leveranciers zich aan de geldende wet- en regelgeving houden met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. SZW en Albert Heijn zijn het erover eens dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is voor alle partijen in de keten; van telers tot retailers. De overheid heeft hierbij de rol van wetshandhaver.