Nederland gebaat bij een sterke EU

'De Europese Unie moet worden hervormd, daarover zijn Nederland en het Verenigd Koninkrijk het eens. Om de crisis te overwinnen en duurzame groei tot stand te brengen zullen de weeffouten in de euro moeten worden gerepareerd, zal de interne markt beter moeten gaan werken en zullen er vrijhandelsverdragen met de VS en Aziatische landen moeten worden gesloten. Ook zullen de lidstaten noodzakelijke hervormingen moeten doorvoeren en zal 'Brussel' zelf de broekriem aan moeten halen en veel efficiënter moeten gaan werken. Op bijna al deze punten zijn het Verenigd Koninkrijk en Nederland bondgenoten. Daarom willen wij ook graag de Britten aan boord houden in de EU. Want de EU hervorm je van binnenuit, niet door weg te lopen', aldus minister Timmermans in een reactie op de speech van de Britse premier vanmorgen over Europa.

'Premier Cameron kondigt een referendum aan over het EU lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Dat is een Britse aangelegenheid. Voor Nederland is dat niet aan de orde. Het Nederlandse kabinet is voorstander van de representatieve democratie. In Nederland, bij alle terechte kritiek die er is op het functioneren van de EU, staat het lidmaatschap niet of nauwelijks ter discussie, zoals ook uit de uitslag van de recente parlementsverkiezingen blijkt. Onze welvaart en onze banen zijn immers in belangrijke mate afhankelijk van een goed werkende interne markt en een gezonde en sterke gemeenschappelijke munt. Dus moeten we die markt beter laten werken en de weeffouten in die munt repareren. En dat doe je samen met je Europese partners. Het kabinet wil echter geen opt-outs bedingen en streeft evenmin naar een herdefiniëring van de relatie met de Europese Unie. Zoals in het regeerakkoord is vastgelegd wil Nederland wel een discussie in Europa over subsidiariteit en bezien wat Europees moet en wat nationaal kan', aldus minister Timmermans.

'Ik hoop dat de Britse regering samen met ons en andere gelijkgestemde lidstaten alle energie wil steken in het hervormen van de EU. Een hervormde, meer democratische, meer efficiënte  en economisch sterkere EU is het beste recept om alle Europese burgers te overtuigen van nut en noodzaak van dit in onze geschiedenis unieke vredesproject.'