Risks and benefits of telemetry (Engelstalig)

Rapport over het zenderen van zeehonden. Dit rapport is een bijlage van de Kamerbrief. In de Kamerbrief is een Nederlandstalige samenvatting van het rapport te vinden.