Evaluatie EZ-taken voedingscentrum

Binnen het ministerie van EZ bestond behoefte aan een evaluatie van het (EZ-deel van het) Voedingscentrum. Aan Bureau Bartels is gevraagd om deze evaluatie uit te voeren. In deze rapportage staan de bevindingen van deze evaluatie.