Jaarverslag 2012 van het Programma Naar een Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is in 2010 gestart met als belangrijkste doel om bestaande natuurherstelplannen voor de Waddenzee te versnellen en ten uitvoer te brengen.