Beantwoording Kamervragen over selectie aan de poort bij steeds meer universitaire studies

Antwoorden van minister Bussemaker (OCenW) op vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over selectie aan de poort bij steeds meer universitaire studies, naar aanleiding van het antwoord op eerdere vragen d.d. 22 maart 2013.