Voorstel van wet tot Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (Kamerstuknummer 32839)

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Eerste Kamer bij de nota naar aanleiding van het verslag inzake Voorstel van wet tot Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (Kamerstuknummer 32839).