Aanbiedingsbrief bij rapport Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2013

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij het rapport Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2013.