https://archief06.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170609202048/https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2013/04/09/beantwoording-kamervragen-over-mantelzorgwoningen-en-groepswonen/beantwoording-kamervragen-over-mantelzorgwoningen-en-groepswonen.pdf