https://archief06.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20171223085534/https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2013/04/09/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-de-graaf-pvv-over-het-bericht-alleen-provincie-mag-windmolenfilm-zien/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-de-graaf-pvv-over-het-bericht-alleen-provincie-mag-windmolenfilm-zien.pdf