Beantwoording vragen over de voortgang van de prestatieafspraken hoger onderwijs

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW), mede namens de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, op vragen over de voortgang van de prestatieafspraken met de bekostigde hogescholen en universiteiten.