https://archief06.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20171223085556/https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2013/04/09/kamerbrief-over-het-faillissement-van-de-stichting-gehandicaptenzorg-limburg-sgl/kamerbrief-over-het-faillissement-van-de-stichting-gehandicaptenzorg-limburg-sgl.pdf