Kamerbrief over wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over het voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld.