https://archief06.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20171223085607/https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2013/04/09/kamerbrief-vertegenwoordiging-kabinet-ao-natuur-en-milieueffecten-veehouderij/kamerbrief-vertegenwoordiging-kabinet-ao-natuur-en-milieueffecten-veehouderij.pdf