Aanbiedingsbrief bij derde Nota van wijziging Wet cliëntenrechten zorg (Wcz)

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij de derde Nota van wijziging Wet cliëntenrechten zorg (Wcz).