Antwoorden kamervragen over toename gebruik sociale uitkeringen door arbeidsmigranten

Antwoorden van minister Asscher (SZW) mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op de Kamervragen van het lid Azmani (VVD) over de toename van het gebruik van sociale uitkeringen door arbeidsmigranten.