Brief en wetsvoorstel verlaging en maximering pensioenopbouw

De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen.