Convenant Veilige Publieke Taak Noord-Holland

Convenant voor de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Ondertekend op 15 april 2013 door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en commissaris van de Koningin in Noord-Holland, J.W. Remkes.