Effecten van mosselzaadvisserij op sublitorale natuurwaarden in de westelijke Waddenzee: samenvattend eindrapport

Rapport over de natuurlijke dynamiek in een aantal onderdelen van de Waddenzeenatuur en de invloed van de mosselvisserij daarop.