Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2012

In dit Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2012 treft u een selectie aan van de werkzaamheden van met name Hare Majesteit de Koningin, Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden.