Kamerbrief met bijzondere voorhang rond wijzigingen Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000

Brief van minister Bussemaker (OCW), mede namens staatssecretaris Dijksma (EZ), aan de Tweede Kamer met bijzondere voorhang besluit van x houdende wijzigingen van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste kamer gestuurd.