Kamerbrief over samenhang wetsvoorstellen Cliëntenrechten zorg, Kwaliteitsinstituut en Continuïteit, fusies en opsplitsing

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Eerste Kamer over de samenhang tussen deze 3 wetsvoorstellen.