Kamerbrief uitkomsten verkenning verlenging van de kwalificatieplicht

Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de aangekondigde verkenning naar de mogelijkheden en wenselijkheid van een verlengde duur van de kwalificatieplicht.