Toespraak minister Schippers bij start koepel IPSO

‘Laat u zien en laat u horen’, dat zei minister Schippers tegen de leden van het nieuwe IPSO - Inloophuizen Psycho Oncologische Centra Samenwerking en Ondersteuning bij het symposium ‘Kanker heb je samen’ op 15 april 2013 in Hoofddorp. Want iedereen moet weten wat de inloophuizen kunnen betekenen voor mensen die te maken hebben met kanker.

Beste mensen,

Daar staan ze: de vier letters van het nieuwe IPSO! Inloophuizen Psycho Oncologische Centra Samenwerking en Ondersteuning.  Gefeliciteerd!
Deze nieuwe koepel staat voor 60 inloophuizen en 10 therapeutische centra. Samen sterk, gebundelde krachten in één organisatie waarin vrijwilligers en professionals samen sterk zijn. Waarin zij met gebundelde krachten in één organisatie samen werken aan het leveren van psychosociale zorg voor mensen die met kanker te maken hebben. Samen zorgen ze voor opvang en lotgenotencontact, een kop koffie en een luisterend oor. Dat fundament is belangrijk en meer mensen moeten weten dat u er bent en wat u voor hen kunt betekenen.

Gelukkig boekt de wetenschap vooruitgang. De mededeling van de arts dat je kanker hebt, is steeds vaker geen doodsvonnis meer. Toch staat de wereld stil bij zo’n bericht. Kanker trekt fysiek een gigantische wissel, maar ook mentaal. Er is angst en twijfel. Hoe de prognoses en verwachtingen ook zijn, steun van familie en vrienden is onmisbaar. Contact met lotgenoten is heel belangrijk, de herkenning, het delen van de emoties maar ook gewoon praktische zaken uitwisselen kan enorm veel betekenen. Tijdens de ziekte, maar ook een jaar later als iedereen weer in de stroom van dagelijkse bezigheden zit. Juist dan kunnen deze contacten van grote waarde zijn.

Die contacten kun je opdoen via internet, via patiëntenverenigingen, maar ook in de inloophuizen. Op een natuurlijke manier, zonder afspraak. Je kunt er binnenlopen wanneer het jou uitkomt, voor een kop koffie, voor informatie, voor een cursus of een workshop, voor de stilte of een luisterend oor. Dit helpt om je begrepen te voelen en om je onderdeel van de samenleving te voelen.
Mijn ervaring is dat veel patiënten die een chemo ondergaan of worden bestraald zich vaak buiten de maatschappij voelen staan. Daar kunnen de inloophuizen veel in betekenen. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat is belangrijk. Dit congres heet ook niet voor niets  ‘Kanker heb je samen’.

Twee jaar geleden heb ik het Toon Hermans huis in Zeewolde geopend, omdat ik veel sympathie heb voor wat zij doen. Ik was onder de indruk van de hartelijkheid en warmte die er heerste. Van de betrokkenheid van de vrijwilligers. En van wat er wordt geboden: de diversiteit en het maatwerk. De combinatie van vrijwilligers, ervaringdeskundigen en professionals is mooi. Ook de financiële steun die wordt verleend door plaatselijke particulieren en bedrijven. Het is van ons allemaal, en het krijgt een eigen plaats in de gemeenschap. En die betrokkenheid is belangrijk. Er is nog wel een weg te gaan als het gaat om de bekendheid van de inloophuizen. Zelfs bij huisartsen en medisch specialisten.

Dat lijkt mij een mooie eerste missie! Bekend maken bij artsen en patiënten dat u er bent en wat u voor hen kunt betekenen. U bent met 70 in totaal, 60 inloophuizen en 10 therapeutische centra. U heeft de krachten gebundeld. Laat u zien en laat u horen!

Veel succes!