Naleving essentiële eisen verpakkingen 2012

In 2012 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport –evenals in 2011- bedrijven gecontroleerd op naleving van artikel 3 en 14 van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton. In deze artikelen worden eisen gesteld aan de verpakking van een product. Een verpakking mag niet te groot en/of te zwaar zijn, kan goed worden gerecycled, bevat geen zware metalen zoals lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom en bestaat -zo mogelijk- voor een deel uit gerecycled materiaal.