Sociaal Jaarverslag 2012 ministerie van Buitenlandse Zaken

Het sociaal jaarverslag gaat in op bijzondere organisatorische en personele ontwikkelingen in de organisatie. Daarnaast bevat het cijfers over:

  • verdeling naar opleiding,
  • verdeling naar sekse,
  • verdeling naar salarisschaal,
  • verdeling tussen fulltimers en parttimers,
  • leeftijdsopbouw,
  • ziekteverzuim
  • etc.