Stand van zaken uitvoering van toezeggingen, alsmede van diverse nog openstaande moties inzake Afvalbeheer