Video WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2012

Deze animatiefilm over het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2012 geeft in twee minuten een beeld van het onderzoek en de resultaten. De belangrijkste uitkomsten van het WoON 2012 passeren de revue.

VOICE-OVER: Crisis in de woningmarkt? Wonen in ongewone tijden.
Om inzicht te krijgen in de woningmarkt voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek periodiek het WoonOnderzoek Nederland uit, in het kort 'het WoON'.
Voor het WoON 2012 zijn 70.000 Nederlanders gevraagd naar hun woonsituatie en woonwensen.
Dit levert veel informatie op voor het woonbeleid.
Trends worden geduid, verbanden worden zichtbaar.
De informatie wordt voor iedereen toegankelijk gemaakt.
Maar wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste resultaten van het WoON 2012?

(Beeldtekst: Minder doorstroming in koopsector.)

Er zijn 19 procent minder huishoudens verhuisd ten opzichte van de vorige meting in 2009.
De stagnatie raakt vooral de koopsector.
De doorstroming binnen de koopsector is gehalveerd.
De verhuizingen naar huurwoningen dalen met 7 procent.
Het aantal starters is gelijk gebleven.
Ze hebben wel wat vaker voor het duurdere huursegment gekozen.
Toch is de verhuiswens groter dan ooit.
Het aantal mensen dat binnen twee jaar wil verhuizen is toegenomen met 14 procent.
Mensen stellen hun gewenste verhuizing uit, maar niet af.
Ook gaat de voorkeur iets vaker uit naar een huurwoning.

(Beeldtekst: Huursector verandert.)

De scheefheid in de sociale huursector is afgenomen.
Het aandeel huurwoningen in het duurdere huursegment neemt toe naar 12 procent.

(Beeldtekst: Kwetsbaarheid koper toegenomen.)

Meer huishoudens dan ooit staan 'onder water'.
Voor de helft van de jonge huiseigenaren geldt dat als zij hun huis nu verkopen, ze een restschuld overhouden.
De woningmarkt als voorraadmarkt verandert maar langzaam en de bewoners zijn nog steeds tevreden met huis en haard.
In de aandachtswijken is een omslag zichtbaar.
Het merendeel van de buurtbewoners vindt dat hun buurt is vooruitgegaan.
Men is ook het meest optimistisch over de toekomst van de buurt.
Het WoON levert meer interessante informatie op.
Handig voor ons én voor u.
Kijk daarom eens in het rapport 'Wonen in ongewone tijden' of kijk op rijksoverheid.nl/woon.

(Beeldtekst: rijksoverheid.nl/woon.)