Aanbiedingsbrief bij tweede nota van wijziging inzake voorstel van wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) mede namens minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de tweede nota van wijziging inzake voorstel van wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33 519).