Aanbiedingsbrief bij verbetervisie 'Naar een effectief agrarisch natuurbeheer'

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer bij de brief aan de Vogelbescherming Nederland betreffende Verbetervisie “Naar een effectief agrarisch natuurbeheer”.