Beantwoording Kamervragen over Informele energieraad 23-24 april 2013

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op schriftelijke vragen die vanuit de Kamer zijn gesteld naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de informele energieraad van 23 en 24 april in Dublin (Ierland).