Beantwoording Kamervragen over voortzetting opschorting Subsidiefaciliteit SBOS

Antwoorden van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op vragen van het Kamerlid Mulder (CDA) over het op nul vaststellen van het subsidieplafond van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) voor het jaar 2013.