Handboek voor aantredende bewindspersonen

Voor aantredende bewindspersonen stelt het secretariaat van de ministerraad een overzicht samen van relevante regelgeving en aanvullende aanwijzingen. Deze geven een toelichting op de voorzieningen voor bewindspersonen en de gang van zaken rondom de ministerraad.

Het handboek voor aantredende bewindspersonen bevat de huidige stand van zaken. Het document is ook bekend als het 'Blauwe boek'.