Kruissubsidiëring en de Nederlandse Spoorwegen

Minister Dijsselbloem informeert de Tweede Kamer over kruissubsidiëring tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en Qbuzz. Binnen NS is Qbuzz een zelfstandig opererende entiteit. Tussen NS en Qbuzz zijn weinig relaties. Hierbij is sprake van marktconforme vergoedingen. NS heeft tevens met de mede-aandeelhouders een overeenkomst gesloten om hun belang van 51% in Qbuzz over te nemen. Voor deze overname is geen instemming van de aandeelhouder vereist.