Lancering van de helpdesk biodiversiteit en bedrijfsleven

Speech van de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, bij de lancering van de helpdesk biodiversiteit en bedrijfsleven, Den Haag, 16 april 2013.

Dames en heren,

Overal waar bedrijven concurreren, is de koploper altijd dàt bedrijf dat nèt even beter snapt waar de omstandigheden van dat moment om vragen. Het bedrijf met die filosofie die het beste aansluit bij de tijdgeest.

In de tijdgeest is natuur een stijger. Daaromheen zit namelijk enorm veel initiatief. Er vormt zich een kopploeg van ondernemers omheen.

Die tijdgeest was al actief tijdens het Highleveldiner Leaders for Nature in Barneveld. En afgelopen vrijdag ook, bij het voorjaarsforum Natuurmonumenten. De tijdgeest is ook heel goed af te lezen aan de locale maatschappelijke agenda’s. Daar praten burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden over natuur en biodiversiteit in termen van kansen.

De heer Wientjes sprak ware woorden door te stellen dat groen economische groei oplevert. Ook het kabinet kiest zoals u weet voor de kracht van vergroening. Voor banen en om Nederland in de top vijf van meest concurrerende economieën te houden.

Maar onze economie wordt niet als bij toverslag emissiearm en circulair. Daar is actie voor nodig. Daar moet je concreet voor willen worden. Pas dan zien we welke hordes er nog te nemen zijn, welke belangen mee spelen. En pas dan zien we wie er echt werk van kan en wil maken. En ik geef u op een briefje, dat het antwoord dan minder vanzelfsprekend ‘ja, wij gaan voor groene groei’ is.

De nieuwe subsidieregeling Biodiversiteit en Bedrijfsleven staat voor een gezamenlijk ‘ja wij gaan voor groene groei’. Per 1 juli stellen we hem open. De regeling is een onderdeel van de Green Deal met het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie. Hij richt zich op vooruitstrevende ondernemers. We willen hen stimuleren biodiversiteit in hun bedrijfsdoelen en de bedrijfsvoering op te nemen, zodat ze een voorbeeld kunnen zijn en het Nederlands bedrijfsleven koploper wordt in het behoud van biodiversiteit. Ik weet bijna zeker dat het een succes wordt, en ik ben benieuwd naar de projectvoorstellen. De eerste tender was al goed voor 12 gehonoreerde voorstellen. En wat een variëteit! Vegetarische visolie, duurzaam vaargedrag, wintererwten, biodiverse aardappelen, visvriendelijke gemaalpompen, tot en met bewustwordingsactiviteiten in de keten….

De pitches van vanmiddag zijn ook veelbelovend.

De regeling is niet de enige actie die we inzetten, en niet ons enige ‘ja wij gaan er voor’.

  • Er komt een uitvoeringsagenda natuurlijk kapitaal. Daar staat in hoe we de internationale biodiversiteitsdoelen willen bereiken. Inclusief acht acties die Rijk en maatschappelijke partijen samen kunnen ondernemen.
  • We gaan een natuurvisie maken met partijen uit het natuurveld en andere maatschappelijke velden. Breed dus.
  • Er komt een Natuurtop. Ook breed. Tijdens de top gaan natuurorganisaties, bedrijfsleven, provincies, overheden, en burgers elkaar voeden met ideeën en ervaringen.
  • We weten nu met z’n allen veel meer over de economische waarde van biodiversiteit,onder andere uit internationaal biodiversiteitsonderzoek, het TEEB. Ik zal praktische handvaten voor beslissers beschikbaar stellen, zodat mensen ook weten ze zelf met al die nieuwe inzichten kunnen.

Dames en heren,

Natuur is kapitaal. Dat kapitaal kunnen we aanwenden voor groene groei. Sterker, we kunnen niet anders. Zonder goed beheer van natuurlijk kapitaal zou er geen welvaart zijn.

De subsidieregeling stuwt dat op. Heel mooi daarbij is de helpdesk die straks open gaat. Een slimme combi: de helpdesk kan ondernemers onder andere wijzen op de regeling.

Dit, dames en heren, zijn dingen, waar deze tijd om vraagt. En het geeft ons land de nodige kansen om groen te innoveren.

Over een enkele minuut lanceren we een adviespunt, de Helpdesk Biodiversiteit en Bedrijfsleven. Dat adviespunt legt natuurkansen voor de voeten van duurzame en nieuwsgierige ondernemers. Het geeft praktische antwoorden op hun vragen. Maatwerk dus. Ik mag u laten zien hoe dat in z’n werk gaat aan de hand van zo’n vraag uit de praktijk.

Hoe relevant is biodiversiteit voor een bloementeler met productielocaties in Nederland en Oost-Afrika?