Nieuwe landbouwraden op Nederlandse ambassades

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft 4 nieuwe landbouwraden benoemd. De landbouwraden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn, evenals Innovatieraden/attachés en Investeringsraden/attachés, ondergebracht bij AgentschapNL.

Vanuit de verschillende Nederlandse ambassades houden de landbouwraden zich bezig met handelsbevordering, uitvoering van beleid en kennisuitwisseling. Ook behartigen de de landbouwraden de belangen van agro-food, voedselzekerheid, visserij en natuur.

Seoel

De heer drs. Ton Snellen van Vollenhoven wordt benoemd als landbouwraad in Seoel (Zuid-Korea) met als werkgebied Korea en Taiwan. Hij volgt ir. Gert Stiekema op, die terugkeert naar het departement. De heer Snellen van Vollenhoven was laatstelijk projectdirecteur bij de Floriade 2012 in Venlo. Daarvoor was hij in diverse functies binnen het ministerie van Economische Zaken actief.

Nairobi

De heer ir. Bert Rikken wordt benoemd tot landbouwraad in Nairobi (Kenia) met als werkgebied Kenia en Tanzania. Hij volgt daar mr. Hans Wolff op, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De heer Rikken is momenteel werkzaam op het terrein van fytosanitaire markttoegang bij de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het ministerie van Economische Zaken.

Peking

Mevrouw mr. Nynke Runia wordt benoemd tot landbouwraad in Peking (China) met als werkgebied China en Mongolië. Zij volgt drs. Emar Gemmeke op, die terugkeert naar het departement in Den Haag. Mevrouw Runia is momenteel landbouwattaché op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie in Brussel.

Belgrado

De heer drs. Maarten Wegen wordt benoemd tot landbouwraad in Belgrado (Servië) met als werkgebied Servië en Montenegro, Kroatië en Bosnië-Herzegowina. Hij volgt drs. Adrie de Roo op, die eerder dit jaar overleed. De heer Wegen is momenteel werkzaam bij de directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid van het ministerie van Economische Zaken.