Uitstelbrief op Kamervragen over de contracteerruimte in de AWBZ

Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) over beantwoording van vragen van de Kamerleden Roemer en Leijten (SP) over de contracteerruimte in de AWBZ.