Wekelijks gesprek RTLZ 16 april 2013

Minister Dijsselbloem in gesprek met Lotte Ragut over het sociaal akkoord.

INLEIDENDE MUZIEK

LOTTE RAGUT: Goedemiddag en welkom bij het wekelijkse gesprek met de minister van Financiën. Meneer Dijsselbloem, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik vroeg me af: heeft u al een nieuwe badkamer uitgezocht?
MINISTER DIJSSELBLOEM: Een nieuwe badkamer? Nee, die is nog te nieuw.
RAGUT: Ja? Ook geen nieuwe keuken?
Nee, ik heb eigenlijk geen grote plannen op dit punt.
RAGUT: O, dat zal meneer Rutte niet leuk vinden.
Ik heb ook nog nagedacht of ik een nieuwe auto zou kunnen aanschaffen maar die is ook pas een paar jaar oud dus ik denk nog even verder wat ik zou kunnen doen.
Ja, want wat vond u ervan, van die oproep?
Nou, op zich prima. Kijk, ik denk dat een deel van het probleem van Nederland is ook dat we er allemaal zo somber over zijn.
Dus Nederland staat er op zichzelf structureel gewoon goed voor.
We hebben een sterke economische basis, goeie infrastructuur, goed onderwijs.
Nederland heeft een sterke concurrentiepositie de export trekt ook alweer aan.
Er is dus alle reden om ook weer wat optimistischer te worden en dat heeft de minister-president, denk ik, goed verwoord.
RAGUT: Ja, bent u optimistisch?
Ja, ik zie wel gewoon verbeteringen.
Het aantrekken van de export is daar heel belangrijk in.
Veel mensen denken dat het herstel van de economie moet komen van binnenlandse bestedingen. Ik denk dat dat...
Dat is in Nederland eigenlijk nog nooit zo geweest.
Herstel van de economie gaat echt vanuit de export komen.
We zijn natuurlijk een exportland. We verdienen daar heel veel geld in en dat gaat ook weer de investeringen op gang brengen.
Dat gaat vervolgens ook weer de salarissen verbeteren en dan volgen de bestedingen.
En ziet u dat allemaal op korte termijn gebeuren?
Nou, daar gaan we dit jaar echt nog voor nodig hebben.
RAGUT: Dit jaar, maar denkt u ook voor augustus?
Ik wacht het af. Ik denk dat het sociaal akkoord echt een goeie basis is voor een nieuwe economische start.
En de effecten daarvan gaan we gewoon bekijken en dan zien we in augustus hoe de ramingen er dan uitzien.
RAGUT: Maar ik kan me nog herinneren zes weken geleden is het eigenlijk nog maar dat we de maartbrief ook van u kregen, over de groeiverwachting de cijfers van het CPB.
-Ja.
RAGUT: Daar stond niet in waarvan het kabinet nu uitgaat de groei, dat die bezuinigingen weg zouden kunnen.
Nee, of ze weg zullen kunnen, dat beslissen we in augustus.
En toen hadden we natuurlijk ook nog geen sociaal akkoord.
Zo'n sociaal akkoord brengt natuurlijk wel rust en zekerheid op tal van terreinen en maakt ook weer dat bedrijven en burgers ook weer kunnen gaan besteden.
En voor het overige is het natuurlijk zo dat was in maart zo en dat is nu nog steeds zo het kabinet moet wel laten zien dat áls de tekortnorm áls ons saldo verder in gevaar komt, dat we dan klaarstaan en mogelijke maatregelen klaar hebben liggen. Die liggen klaar.
RAGUT: Maar waar liggen die dan?
In een of andere la nu, want ze zijn van tafel?
Ja, u mag er de beeldspraak voor gebruiken die u wilt.
Ze liggen op de plank, ze liggen in de kast, ze liggen in een la, maar...
RAGUT: Nee, maar als u zegt: Ze liggen op tafel...
Nee, ik heb het woord 'tafel' niet gebruikt.
RAGUT: Nee?
Het zou spreekwoordelijk ook nog kunnen. Het punt is ze zijn gewoon voorbereid, dus we zijn erop geprepareerd.
Als het economisch beeld echt zo somber blijft als we begin maart moesten aannemen op basis van ramingen wij werken gewoon op basis van ramingen, dan is er een pakket klaar.
Dat ligt klaar.
-Toch, mijn...
En in augustus, zoals altijd, vlak voor Prinsjesdag hakken we de knopen door over de begroting.
Doen we ook elk jaar. Doen we dit jaar ook.
Dat pakket is klaar, ligt even op de plank.
En mocht het nodig zijn, dan kunnen we dat eraf halen in augustus.
Maar oké, dan ben ik toch nog een beetje in de war, want in maart zei u want u heeft dat hier ook gezegd, van: het is nu moeten we duidelijk maken hoe die bezuinigingen eruit gaan zien. We moeten nu invullen.
U moest u zou de Kamer ingaan voor dat rondje en dan zegt u nu: Ja, dat doen we altijd in augustus.
Waarom gaat u het dan in maart zo hard roepen?
Nee, omdat we altijd kijken of we de begroting moeten aanpassen voor het lopende jaar. Iedereen is dat alweer vergeten maar we hebben in maart ook besloten om in het lopende jaar, dit jaar, 2013 geen aanvullende maatregelen te nemen en je kijkt dan vooruit naar de komende jaren.
Voor de komende jaren zouden we op basis van de raming van maart aanvullende maatregelen moeten nemen. En wat doe je als kabinet dan?
Dan bereid je die voor. Die liggen dus klaar.
Nu hebben de sociale partners gezegd: Wij zouden het op prijs stellen als het kabinet daar in augustus opnieuw naar kijkt. Dat is ook afgesproken met ze.
Dus in augustus kijken we opnieuw op basis van de dan nieuwe cijfers van het CPB: waar staan we nu, wat is er nog nodig?
Die maatregelen liggen klaar en kunnen we dan benutten.
We hopen natuurlijk dat het niet meer nodig is en dat er een economische impuls ontstaat.
RAGUT: Een economisch wonder, heeft u nodig, zeggen mensen ook al.
Ja, een wonder... Ik weet het niet. We zullen zien.
Ik vind u niet heel erg gel Dat u zegt: Ik heb daar heel erg geloof in dat in augustus, dat het pakket helemaal niet meer terugkomt op tafel.
Dat zou ook heel optimistisch zijn. We gaan het zien.
RAGUT: U bent niet zo optimistisch?
Nee, ik hoop dat dit sociale akkoord een fors economisch effect gaat hebben.
En economische cijfers en ramingen worden vrij snel aangepast soms opwaarts, soms neerwaarts. Dus we gaan het gewoon bekijken.
In augustus hebben we de laatste cijfers, zoals altijd.
Dan hakken we de knoop door en maken we de begroting klaar voor Prinsjesdag.
Maar zou het niet handig zijn als u nu, nu de bezuinigingen...
U had uw lijstje klaar als kabinet, dat was in die brief in maart daadkrachtig, dit gaan we doen. U zou ook met de oppositie gaan praten.
Gaat dat nog gebeuren voor het geval dát in augustus?
Dan zou het misschien wel handig zijn.
Ik heb ook toen in mijn gesprekken met de oppositie aangegeven dat het sociaal akkoord voor ons prioriteit had en daar waren bijna alle partijen in de Kamer het toen mee eens.
Die zeiden ook: Geef prioriteit aan een sociaal akkoord.
Ga eerst praten met de sociale partners.
Dat is voor het verder brengen van die ingrijpende hervormingen...
Nogmaals, de hervormingen die nu rond dat sociaal akkoord zijn zeker gesteld gaan structureel meer dan vijf miljard opleveren.
Ook de oppositie zei: Geef daar prioriteit aan. Dat hebben we gedaan.
Onderdeel van het sociaal akkoord is wél geworden dat we de begrotingsmaatregelen, de 4,3, uitstellen en definitief pas besluiten in augustus. Dat is onderdeel van de afspraak.
Ik kan daar prima mee leven, dus daar gaan we ons aan houden.
Want als ik vanochtend Ton Heerts hier in de Kamer hoor over het sociaal akkoord, zegt hij: Die bezuinigingen, die zijn van tafel. Punt.
Ja, wat hem betreft, maar hij accepteert ook dat het kabinet in augustus, ook dat is gewoon met elkaar besproken in augustus opnieuw kijkt waar we staan, op basis van de ramingen van dat moment en dat het kabinet dan moet besluiten over het halen van de min drie.
Wat mij betreft en wat het kabinet betreft, staat dat buiten kijf.
De min drie, daar committeren we ons aan en we kijken in augustus wat daarvoor nodig is.
Maar als u, want u bent minister van Financiën als je kijkt naar het CPB, IMF, iedereen zegt eigenlijk dat wat u wilt qua groeicijfer, dat gaat niet lukken, dat is niet haalbaar.
Heel mooi dat we het hopen met dit akkoord, maar dat gaat niet lukken.
Nou, niemand heeft in zijn ramingen of voorspellingen de effecten van het sociaal akkoord meegenomen. Dat kon ook niet want het is er net, en het is ook heel moeilijk om dat te ramen.
Dus laten we nu gewoon kijken in augustus welk effect het heeft op de economie, en wat er dán nodig is dat hebben we op zichzelf klaarliggen, want het denkwerk is verricht.
Want u heeft het over vertrouwen. Dat mensen vertrouwen weer moeten krijgen en dat deze periode van rust dat weer zou moeten geven aan de mensen.
Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen in het land denken: ja, geld uitgeven, dat ga ik echt niet doen want die bezuinigingen hangen er nog, die kunnen zo weer terug zijn.
Nou, het belangrijkst voor het consumentenvertrouwen is zekerheid op een aantal terreinen. Op de woningmarkt hebben we die al gegeven omdat we een breed akkoord hebben gesloten over de maatregelen op de woningmarkt.
We hebben nu ook een akkoord gesloten op sociaal terrein, arbeidsmarkt, WW.
Dus dát pakket is straks duidelijk. We gaan nu gewoon voort en we praten op dit moment met de sociale partners in de zorg over een aantal hervormingen rond de AWBZ en loonmatiging in de zorg.
Dat pakket is zeer binnenkort duidelijk.
En zo gaan we verder, zo vullen we dat geleidelijk aan in.
Dat komt allemaal bij elkaar in augustus als we die begroting definitief maken.
Dan weten we dus ook wat het ons allemaal kost en opbrengt en dan kan ik de begroting afmaken en zal ik ook kunnen laten zien dat we in 2014 ook de min drie procent halen.
Ja, en die nullijn in de zorg, want u heeft ook die zorgtafel staat die daar ook nog steeds?
Die is onderdeel van die 4,3 miljard.
RAGUT: Want Ton Heerts en de VNO, die zeiden vanochtend: Nee, die nullijn...
Nou ja, Ton Heerts heeft hem afgewezen. Dat is bekend.
Hij zit nog wel in onze 4,3 miljard. En daar wordt over gesproken in dat overleg met de werkgevers en de werknemers in de zorg door de bewindslieden van Volksgezondheid de minister en staatssecretaris, en wat daaruit komt weten we nog niet maar ook daar ben ik optimistisch over. En als daar een akkoord uit komt kunnen we opnieuw kijken hoe ons pakket eruitziet.
En al die onderdelen bij elkaar, woonakkoord, sociaal akkoord zorgakkoord, enzovoort, tellen we straks bij elkaar op in de begroting dan maken we de begroting rond en dan is het Prinsjesdag.
Daar verheug ik me nu al op.
Ja, maar Dat vind ik hartstikke mooi, dat u zich daarop verheugt maar ik denk wel, als ik dit zo hoor, dat die bezuinigingen dat de mensen er toch wel rekening mee moeten houden, dat die gewoon doorgaan.
Is dat niet gewoon het eerlijke verhaal en is dat niet wat u zou moeten zeggen? Van: natuurlijk we hopen allemaal dat het vertrouwen terugkomt, maar wees u ervan bewust dat die bezuinigingen straks prima door kunnen gaan.
Mensen kunnen gerust zijn dat het kabinet, naast alle hervormingen die nodig zijn ook vasthoudt aan het op orde brengen, geleidelijk, van die begroting.
En dat we dus volgend jaar gaan zorgen dat we onder de min drie komen.
Als daar aanvullende maatregelen voor nodig zijn, liggen ze al klaar.
Dat is het pakket van maart, dat ligt gewoon klaar.
We hebben het even aan de kant gelegd, maar het is er wel.
Als het nodig is, brengen we die in in de begroting en dat beslissen we in augustus.
-Nou, we zullen het zien.
Dank u wel.
-Graag gedaan.
Dit was het gesprek met de minister van Financiën, meneer Dijsselbloem.
Volgende week zijn we er weer, zelfde tijdstip op RTL7. Tot dan.

AFSLUITENDE MUZIEK