Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging besluiten kinderopvang

Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer bij het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.