Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging besluiten kinderopvang

Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) aan de Eerste Kamer bij het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.