Beantwoording Kamervragen over verdeling van de gelden van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) voor Syrië

Antwoorden van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op vragen van het Kamerlid De Caluwé (VVD) over verdeling van de gelden van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) voor Syrië.