Beantwoording Kamervragen over weigeren bezoek Westelijke Sahara

Antwoorden van minister Timmermans (BZ) op vragen van het Kamerlid Ten Broeke (VVD) over het door Marokko weigeren van een bezoek van vier
Europarlementariërs aan de Westelijke Sahara.