Beantwoording Kamervragen over wetsvoorstel versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op vragen van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het wetsvoorstel versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.