Besluit Wob-verzoek over gebruik dienstauto's door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 3 april 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over het gebruik van dienstauto’s door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.