Bestuurlijke aandacht voor invoering zoekperiode jongeren WWB beperkt

Gemeenten en UWV hebben een goed begin gemaakt bij de invoering van de nieuwe regels voor jongeren die een WWB-uitkering aanvragen. Ze hadden de organisatie, processen, bijscholing van medewerkers en voorlichting aan het publiek op tijd voor elkaar.

Vanaf 1 januari 2012 moeten jongeren tot 27 jaar voordat ze een WWB-uitkering aanvragen eerst zelf vier weken actief op zoek naar werk. Vanaf 1 juli 2012 moeten ze in die vier weken ook onderzoeken of ze door scholing hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Daarmee is de benadering van jongeren vanuit de WWB dwingender dan de benadering vanuit de Wet investeren in jongeren was.

De Inspectie SZW onderzocht hoe gemeenten de nieuwe regels voor jongeren hebben ingevoerd. Midden 2012 hebben gemeenten de invoering vooral in praktische zin geregeld. Maar op bestuurlijk niveau hebben ze er nog weinig aandacht voor. Een reden die ze daarvoor noemen is dat ze hun beleid hiervoor op een later tijdstip wilden formuleren in combinatie met beleid voor andere nieuwe wetten en regels die ze verwachtten. De Inspectie SZW merkt op dat het makkelijker is om te sturen op een goede uitvoering als er door het gemeentebestuur vastgestelde beleidsregels zijn.

Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeenten het moeilijk vinden om te bepalen wat voor scholingsmogelijkheden iemand heeft, en wanneer iemand voldoende gekwalificeerd is voor de arbeidsmarkt. Er zijn jongeren die door gebrekkige scholing onvoldoende geschikt zijn voor de arbeidsmarkt. Voor hen ziet de Inspectie SZW het risico dat zij geen aanvullende scholing ontvangen, maar in een uitkering terechtkomen.