Intentieverklaring regionale aanpak jeugdwerkloosheid getekend

Afgelopen woensdagmiddag hebben minister Bussemaker, namens minister Asscher, en Mirjam Sterk als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, in Rotterdam een intentieverklaring ondertekend. Hierin staan afspraken om op regionaal niveau de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Mede-ondertekenaars zijn de vertegenwoordigers van de 35 arbeidsmarktregio’s en de bestuurders van VNG, Divosa, UWV en Cedris.

Mirjam Sterk over de aftrap van de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid: “Ik ben blij te zien dat zoveel partijen zich willen inzetten voor onze jongeren en hun handtekening hebben gezet om aan de slag te gaan. Dat is hard nodig. De werkloosheid neemt nog steeds toe. Nu het einde van het studiejaar nadert stimuleren we jongeren om langer door te leren en te kiezen voor een opleiding waar vraag naar is. Desondanks zal deze zomer weer een nieuwe groep jongeren vanuit het onderwijs de arbeidsmarkt opstromen. ROC’s, gemeenten en UWV zullen de handen ineen moeten slaan om hen perspectief te bieden. Minister Asscher, minister Bussemaker en ik staan klaar hen daarbij te helpen. Want wie de jeugdwerkloosheid nu niet aanpakt, krijgt straks de rekening gepresenteerd"

Binnen de Aanpak Jeugdwerkloosheid is een belangrijke rol weggelegd voor de 35 arbeidsmarktregio’s, die hun kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt en hun netwerken inzetten om jongeren te helpen met een opleiding, stage of (leerwerk)baan. Het kabinet stelt hiervoor 25 miljoen extra beschikbaar.