Kamerbrief over evaluatie sollicitatieplicht politieke ambtsdragers 2012

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer inzake de evaluatie van de sollicitatieplicht van de politieke ambtsdragers in het jaar 2012.