Aanbiedingsbrief Evaluatie Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie 2008-2020 (MJA3)

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de door Ecorys uitgevoerde Evaluatie Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie 2008-2020 (MJA3).