Beantwoording Kamervragen over de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Bisschop (SGP) van uw Kamer over de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).