Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van BZK

Drs. R. (Richard) van Zwol (1965) wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2013.

De heer Van Zwol is sinds 2011 secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij onder andere secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken, raadadviseur en plaatsvervangend secretaris-generaal op dit ministerie en werkte hij in verschillende functies bij de ministeries van BZK en Financiën. Hij ondersteunde de minister-president en de ministerraad in de afgelopen jaren op bestuurlijk-staatsrechtelijk en op (nationaal en internationaal) financieel-economisch gebied. De heer Van Zwol was secretaris van de (in)formateurs in 2003, 2006 en 2006/2007.

De heer Van Zwol studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Hij volgt drs. K. (Koos) Van der Steenhoven op die sinds 1 december 2012 de functie van secretaris-generaal BZK waarneemt na het vertrek van mevrouw R.M. (Roos) van Erp-Bruinsma.

De benoeming van de heer Van Zwol is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.